تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

طرز كار دستگاه كولومتر

◊ روش ا ستفا ده دستگاه كولومتر:

● سيم برق ورودي (14 ) را به پريز متصل نموده ، كليد اصلي (15) روشن كنيد .
● كليد صفركننده 4(RST)رادرحالت بالا قرارداده ودستگاه را براي پايدارشدن،10دقيقه روشن نگه داريد.
● به كمك سيمهاي ارتباطي ، كاتد و آند را به محل پايانه هاي 6و7 (+و-) متصل نماييد .
● در صورت لزوم الكترود مرجع را ازطريق پايانه 5 (REF) درمدارقراردهيد.درغير اين صورت پايانه 5 را به آند ارتباط دهيد .
● براي كاردر پتانسيل ثابت پيچ تنظيم (2) تا آخر (به سمت راست )باز كنيد . پتانسيل مورد نظر را به
كمك پيچ تنظيم مربوطه (9) ونمايشگرولتاژ (11) انتخاب كنيد. براي كاردرجريان ثابت ازبند 8 ادامه دهيد.
● در طول آزمايش ، با تغيير مقاومت مصرف كننده (براي مثال محلول مورد آزمايش ) جريان تغيير
خواهد كرد ولي پتانسيل ثابت مي ماند و روشن بودن چراغ پتانسيل ثابت (8) اين امر را تاييد مي كند .
● براي كار در جريان ثابت پيچ تنظيم پتانسيل (9 ) را تا آخر (به سمت راست ) باز كنيد و جريان مورد نظر را به كمك كليد نشانگر جريان(1) ، پيچ تنظيم جريان (2) و نمايشگر ديجيتال جريان (13) تنظيم كنيد اگر در طول آزمايش مقاومت مصرف كننده تغيير كند پتانسيل خروجي به طور خودكار طوري تنظيم مي شود كه جريان ثابت بماندبه شرط آنكه پتانسيل لازم براي ثبت جريان ازحداكثرمجاز دستگاه (20ولت) بيشترنبوده . درغيراينصورت كاردرجريان ثابت مقدور نبوده و چراغ مربوطه خاموش مي شود .
● سنجش بار الكتريكي( انتگرال گير) دستگاه در هر دو حالت جريان ثابت ولتاژ ثابت نمي تواند بار
الكتريكي (( Idt را محاسبه ودرنمايشگر ديجيتال (2) نشان دهد. براي انتگرال گيري اوليه كليد صفركننده
را حداقل به مدت 5 دقيقه دروضعيت بالا قراردهيد .
● پس ازا تصال الكترودها و تنظيم جريان يا ولتاژ ،‌كليد صفر كننده را در حالت بالا قرار دهيد از
همين لحظه انتگرال گيري شروع مي شودوتا 1999كولن ادامه مي يابد.
● در صورتي كه مدار قطع شود ، مقدار الكتريسيته تا آن لحظه در صفحه نمايش ثبت مي شود و تا
مدت ده دقيقه باقي مي ماند . اگر در اين فاصله مجدداً مدار وصل شود انتگرال گيري ادامه مي يابد .